IF - Internacia Festivalo
 
 
I
nternacia
: Renoma : Alloga 
 

                                                                                                                                                                                           28 feb 2017
 

   


 

Rememoro: jarfino en Jülich 2014
 

- Ni adiaŭis la longjaran tradicion de IF -
supre: novjaraj anoncoj laŭ horzonoj
   
Impresoj el la lasta 31-a IF » silvestro - kosma observado - adiaŭa ŝaŭmvino
- spektu pliajn fotojn en niaj IF-albumoj -
 
 

 

 

... ADIAŬ IF ... Ni adiaŭis la longjaran tradicion de IF ... Dankon pro via fidela partopreno ... ADIAŬ IF ...
Rememoro Nördlingen
 

 
Karaj geamikoj,
en 2014/15, en Jülich, ni adiaŭis la longjaran tradicion de IF, mi esperas ke vi konservas bonan memoron pri viaj pasintjaraj partoprenoj.  Mi dankas pro via fidela partopreno, elkoran dankon ankaŭ al niaj longjaraj kontribuantoj, al kompetentaj prelegantoj kaj al niaj senlacaj helpantoj kaj kunlaborantoj. Vi ĉiuj kunhelpis sukcesigi IF kaj kontribuis ke dum multaj jaroj IF fariĝis renoma kaj alloga jarfina aranĝo! Dankon al vi ĉiuj!


 
Aktuala informo:

Germana Esperanto-Asocio (GEA) daŭrigas la jarfinan tradicion per nova aranĝo LUMINESK'. Ĉefa organizanto estas Andreas Diemel kiu ankaŭ partoprenis en lasta 31-a IF. Sub la interretaj adresoj www.luminesk.de resp. www.esperanto.de vi povas ricevi pliajn informojn kaj elŝuti/printi informfolion. Por pliaj demandoj, informoj kaj aliĝoj bv. skribi al demandoj@luminesk.de.


 
Vizitu nian subpaĝon "albumo"
(utiligu la apudan butonon), spektu la aktualajn kaj pasintjarajn IF-albumojn!
 

Aldoniĝis la kompleta, pli ol unuhora filmo de familio Gabalda pri pasintjaraj IF-oj
(9a IF - 30a IF).
Rememoru IF - kaj ĝuu la filmon!
 
Laŭdezire foliumu nostalgie tra la informpaĝoj de la pasintjaraj IF-oj (31-a IF ĝis 25-a IF). Per klako al "startpaĝo" vi ĉiam revenas al tiu ĉi paĝo. Niaj interretaj adresoj (www kaj reto) restos senŝanĝaj, la (nova) privata retadreso estas <HDPlatz(at)online.de>.
Okaze vizitu nin denove kaj eksciu informojn.

Adiaŭ IF, ĝis revido en Esperantujo!
Kun saluto kaj danko, via HDP


 
Programo 31-a IF >   PDF, 590 KB, 17 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (pasintjara IF-broŝuro)
   
IF-receptoj >   PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF ...
IF-kantaro >   PDF, 428 KB, 42 p. / 25-a IF: internacia kantaro (IF-eldono, kolekto de IF-anoj)
Trinkkantoj
>   PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto (IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn

 
"Mi ĝojas ke havis la plezuron partopreni en deko da IF-oj. La rememoroj pri ili estas ne palaj, sed malaj. Dank' al IF mi pli vaste kontaktis la mondon..."
(Waldemar Ebel, Germanio, 13 jan 2015)
 
"Estis tre agrable denove renkonti vin kaj konatojn. La komuna  babilado
 kun geamikoj dumvespere tre mankis al mi en la lastaj jaroj..."
(Mara Timermane, Latvio, 14 jan 2015)
 
 

"Dankon pro la bona organizo de perfekta aranĝo. Mi vere ĝuis ĝin..."
(Jana Kamenická, Slovakio, 18 jan 2015)
 
"Malĝoja estas adiaŭo, sed en la koro restas bela memoro pri ĉiuj jarfinoj,
kiujn vi organizis kaj kiujn ni kune en ĝojo travivis.
Koran dankon pro ĉiuj zorgoj viaj, pro bona programo kaj feliĉo nia,
pro bona etoso dum la IF-oj, en la 'Knajpo' aŭ dum la ekskursoj!"
(Familio Gabalda, Francio, 23 jan 2015)
 
"Por ĉiam mi agrable rememoras vian organizitan Internacian Festivalon.
Ne gravas, ke mi partoprenis ĝin nur dufoje, sed impreso restis por
longa tempo. Ja vi estis vera koro de la aranĝo ..."
(Vida Kulikauskiene, Litovio, 27 dec 2015)
 
 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  © teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo albumo  »