31-a IF  Jülich 2014
Fotoalbumo de Liba kaj Floreal Gabalda (Francio)

 
26 dec: preparlaboroj - kontrolo kaj loĝigo 26 dec: helpantoj - memserva vespermanĝo


26 dec: multflankaj preparlaboroj - en Knajpo kaj provizejo


27 dec: jam en funkcio - posttagmeze kaj vespere - la Knajpo kun multaj alvenintoj ...


Alvenintoj spektas fotoalbumojn de Liba HDP kaj Nora diskutas pri iama kunlaboro


Latva vespero kun Sergeo, Lolita, Austra kaj Biruta ... kaj atentema aŭskultantaro dum la "baltia vento"


Postprograma, vespera kaj nokta Knajpo: diskutoj ne nur pri homoj, lingvo kaj movado ...


Mikaelo enkondukas la rusan vesperon ... ... Sergeo-la-Terura kun kantistino Vera, Mikaelo


Knajpo: rusa vodko, franca vino kaj pola biero ...
... dum latvinoj preferas la bavaran tritikan bieron


Ekskursa tago: restoracio en Kolonjo ...

... kun stufita bovaĵo (laŭ acida maniero rejnlanda)


Vespera barda liriko kun Nataŝa Bertse ... ... kun biera daŭrigo en teretaĝa Knajpo 


Silvestraj prelegoj: la scienca revolucio de Einstein kun Amri kaj pri akcioj kun André


31 dec 19:30 h - komenco de la tradicia silvestra bufedo, kun la tradiciaj salutvortoj kaj bufeda ordo ...


... kaj fine la bongusta manĝo; bonan apetiton al ĉiuj!


... antaŭ la polonezo, bonvenigo de la rusa Novjaro ... kun la rusa viro de la jaro: Sergeo-la-Terura


Pola polonezo enkondukas la balon, prezento de la aktoroj kaj granda aplaŭdo de la publiko


Novjaro laŭ horzonoj: israela, baltia kaj islanda je 23:00 h - kaj fine je 0:00 h la okcidenteŭropa ...


Ŝaŭmvina tosto: Jeong-ok kaj André ... kaj kontenta Baŝka inter du viroj, pola kaj germana


                   Israela prezento: Amri prelegas pri la Kepler-teleskopo kaj edzino Gila prezentas ventrodancon


Adiaŭa vespero: HDP dankas al fidela partopreno ... ... kaj Nora prezentas danko-poemon de serba poetino


Dieter disdonas la IVU-atestilon al Michał
... la adiaŭo finiĝas per glaso da ŝaŭmvino


Bongustas la membakitaj kuketoj de Liba! ... lastaj dancoj kaj tostoj en la Knajpo


Plilongigo: la trilanda punkto inter BE, NL kaj DE Kafopaŭzo en belga Kelmis, Kristin kaj HDP


Kelmis: loka e-isto Mathieu Schrymecker prelegas pri la historio de Moresnet kaj la ekesto de E-ŝtato en 1908


Plilongiga vespero: humuraj kantoj de Mikaelo ... kaj Waldemar surprizas per ŝerco-demandoj
 
Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Liba kaj Floreal? Vizitu ilian IF-paĝaron:
Liba kaj Floreal Gabalda, Francio
 

«  reen al paĝo albumo