IF - Internacia Festivalo
 
 
I
nternacia
: Renoma : Alloga 
 

aktualigo: 17 dec 2013
IF- Internacia Festivalo
 IF - la tradicia novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
30-a Internacia Festivalo
 en bavara Nördlingen (Germanio)
 
27 dec 2013 - 3 jan 2014
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2014)
 
   
   


 

Mikaelo kaj HDP
Gila prezentas ventro-dancon gustumo de bieroj el Dortmund
 Impresoj el la pasintjara IF - raportoj kaj fotoj en paĝo albumo  
Jeong-ok, Brian kaj Winfried
Amri kaj Yoshie Rusa novjaro
 

 
... Bonvenon al nia jubilea kaj adiaŭa IF en bavara Nördlingen ... Festu kun ni kaj ĝuu la jarfinon en internacia etoso ... Ni komune adiaŭas la longjaran tradicion de IF ...


 
Karaj geamikoj,
dum 30 jaroj ni ofertis al vi renoman kaj allogan seminarion, evidente nun indas pensi al ĝia fino: en 2013 ni invitas vin al nia jubilea kaj adiaŭa IF en Nördlingen. Retrospektive ni konstatas, ke dum multaj jaroj tradicie dum jarfino okazis du paralelaj aranĝoj, IF kaj IS, kun malsamaj celgrupoj. Ekde kelka tempo aldoniĝis aliaj renkontiĝoj, intertempe nun kvar en Germanio, tri kun samaj celgrupoj. Forgesite la slogano de iama UK en germana Mainz, ke "Unueco estas Forto"... Eblas cerbumi, ĉu la malkresko de IF estas kaŭzita de la multiĝo de aranĝoj aŭ ĉu nia koncepto elmodiĝis. Ni do adiaŭas la tradicion de la longjaraj Internaciaj Festivaloj kaj elkore bonvenigas vin al la jubilea kaj lasta IF! Festu kaj tostu jarfine kun ni!
Ni ĝojas revidi vin! 
 
 Ĉi-jare denove en IF:  Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 * 30-a IF, resumo de la IVU-prelegoj (PDF, 115 KB, 2 p.)

  
IF - Internacia Festivalo ofertas al vi specifan 
programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare 100 - 150 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 2 - 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo.
Laŭdezire paralela (dumtaga) programo por infanoj sub gvido de kunlaborantoj. Infanoj laŭeble havu E-lingvajn konojn. Subtrijarul(-in)oj estas senkotizaj, sed gepatroj mem okupiĝas pri ili (manĝo kaj prizorgo). Disponeblas infanaj litetoj en limigita kvanto.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
Nördlingen jam trian fojon invitas nin, ni volonte revenas, pro la ĉarmo de la mezepoka urbeto, pro la komfortaj ĉambroj kaj salonoj de la domo kaj pro la afableco de la personaro. Nördlingen famas pro sia komplete konservita urba murego kaj pro la preĝeja turo 'Daniel' kun loĝejo de nokta gardisto; vd. paĝon urbo. La klerigejo situas tuj ekster la urba murego, nur 80 m de urba pordego kaj kvaronhora promenvojo al la centro. Ĝi ofertas grandan elekton de komfortaj ĉamboj (kun duŝo kaj necesejo, parte duetaĝaj kaj sekve famili-konvenaj, parte kun balkono kaj TV)  kaj etosoplenan kafejon (nia dumsemajna Knajpo); vd. paĝon domo.
 


"IF estas eksterordinara renkontiĝejo, kie apudas eldonisto el Japanio, islanda fiŝkaptisto,
la ambasadoro de Germanio en Rusio, profesoro pri astrofiziko en la universitato de Jerusalemo,
rusa bardo kun barbo, akademianoj kaj multaj same interesaj homoj ... "

Claude Nourmont en "La Ondo de Esperanto", feb 2013
(vd. la raporton en subpaĝo "albumo")
Pliaj informoj:
Oftaj demandoj >   kun respondoj al viaj demandoj
Rekomendoj >   alveno per trajno / aviadilo / aŭto (kun aktualaj benzin- kaj dizelaj prezoj)
 
Unua Informilo
>   aperis en februaro 2013:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 248 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo (kopiu laŭbezone) 
Varbilo >   PDF, 388 KB, 2 p. / paperforma varbilo (kopiu laŭbezone)
Dua Informilo  aperis en aŭgusto 2013:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 249 KB, 2 p. / nova paperforma aliĝilo (kopiu laŭbezone)
Varbilo >   PDF, 347 KB, 2 p. / nova paperforma varbilo (kopiu laŭbezone) 
Tria Informilo  aperos en novembro 2013 - estos senditaj perpoŝte al aliĝintoj
     - laŭbezone petu la retan version -
     rekomendoj, informoj pri alveno, adresaro de aliĝintoj kaj domo
Kromaj informiloj:
Programo 29-a IF >   PDF, 750 KB, 18 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2013 >   PDF, 436 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj >   PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF ...
IF-kantaro >   PDF, 428 KB, 42 p. / 25-a IF: internacia kantaro (IF-eldono, kolekto de IF-anoj)
Trinkkantoj
 
>   PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto (IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn)
 
 

"Denove vi sukcesis organizi bonegan IF! Mi tre kore dankas vin!"
(Kristin Tytgat, Belgio, 15 jan 2013)
"Mi volas kore danki vin pro la ege bona IF. Kaj mi gratulas vin:
Por teni E-kulturon vivantan en alta nivelo ja ne sufĉas bonaj artistoj kaj prelegantoj,
ili povas malmulton fari se ne estus organizanto kiu kreas okazaĵojn. Vi bonege faris!"

(Bengt Nordlöf, Svedio, 12 jan 2013)
"Vi montris dum 30 jaroj kiel funkcias perfekta organizado de renkontiĝo"
(Harald Schicke, Germanio, 10 jan 2013)
   
IF-anoj varbas geamikojn:
vi kaj la novaj gastoj
ricevas rabatokuponon

 
Organizanto: Hans-Dieter Platz

HDP(ĉe)internacia-festivalo.de
 
Aktuala informo: 17 dec 2013
aliĝintaj estas
119 personoj e
l 22 landoj
 
 BE CH DE FI FR GB HU IL IR IS IT
JP LT LU LV NL PT RU SE SK TR UA
Nördlingen


situo Nördlingen
 <--  aktuala vetero
--> 7-taga prognozo
situo Nördlingen


... jarfine al IF  >  Internacia : Renoma : Alloga
Aliĝu jam nun kaj atentu niajn ofertojn de rabatokuponoj!

   


 
 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  
© teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »