30-a IF  Nördlingen 2013
Fotoalbumo de Liba kaj Floreal Gabalda (Francio)

 
Preparlaboroj - Waldemar kaj Floreal Unuaj alvenintoj: HDP, Nora kaj Masumi


Interkona vespero: ŝaŭmvina akcepto kaj skeĉoj kun Mikaelo


Origami-kurso: Larysa klarigas al Olga kaj Nadja ... ... Elisabeth, Johanna, Asia, Katharina kaj Alain


El Turkio por du tagoj en IF: Tobo kaj Annette El Israelo: Amri,Pnina, Merav kaj Ruti
Bavara biero por Bengt, ĉe Knajpo Grazina Floreal, Liba, Jeong-ok kaj Harald


Komputilemaj homoj: Rémy Bouchet (maldekstre) kaj Alain Delmotte


Baŝka prelegas pri UK kaj Islando IVU-prelego de Amri pri norda lumo


Koncerto de Mikaelo kaj Sergeo
Libroservo de FEL kaj Impeto


Knajpaj diskutoj: Harald, Brian kaj Ulrich

... kaj pliaj viglaj diskutoj ĉetable


Njet problem kun Ljuba kaj Irina ... Tage kaj nokte je dispono, nia Knajpo 


Tuttaga ekskurso: rondiro en Rothenburg kaj (dekstre) Plönlein, la fama stratdividiĝo


Ekskursa gastejo: Irina, Colin kaj Edmond ... kaj tagmanĝo urbocentre en "Ratsstube"


"Ratsstube" Rothenburg: inkl. en la ekskursa bileto, menuo kun supo kaj glaciaĵo


En Rothenburg: Liba kaj Jeong-ok Denove vespere: Knajpa rondo


Vespera diskuto: Alyona kaj Irina Isabel kaj Ranieri disdonas italan dolĉaĵon


IVU-prelego de Jozef Reinvart, "Slovakio: modela EU-lando..."


Silvestra balo: radiokontrolita horloĝo Silvestra bufedo, bongusta kaj varia
Silvestra bufedo: Sereĵo, Emmi, Colin kaj Irina; dekstre: Barbara kaj Ulrich
Diskute: Colin, Irina, Jeong-ok ... ... kaj dance: Amri, Gila, Pnina kaj Anna
Pasis la israela kaj latva horzono ... ... per kantoj kaj dancoj ek al meznokto
Ĉu francaj kuketoj post meznokto? Bongustas la membakitaj de Liba!
HDP kun la mastrino de Nödlingen Kial Norberto grumblas? Mankas la biero!
Puteatra sceno el "Nuksorompilo" Internacia vespero: israelaj dancoj
Niaj Knajpo-anĝeloj: Grazina, Harald, Ljuba, Irina Lastnoktaj diskutoj: Yoshie, Jun, Dieter, Christiane
Plilongiga tago: per buso al Oettingen Rusa humuro dum la plilongigo ...
 
Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Liba kaj Floreal? Vizitu ilian IF-paĝaron:
Liba kaj Floreal Gabalda, Francio
 

«  reen al paĝo albumo