IF - Internacia Festivalo
 
 I
nternacia etoso 
Renoma aranĝo  Alloga programo 
 

aktualigo: 25 dec 2012
IF- Internacia Festivalo
 IF - la tradicia novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
29-a Internacia Festivalo
 urbocentre en Dortmund (Germanio)
 
27 dec 2012 - 3 jan 2013
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2013)
 
   Mikaelo kaj Sergeo
israela novjaro Eida kaj Georgo
 Impresoj el la pasintjara IF - raportoj kaj fotoj en paĝo albumo  
kapitano Kees
Amri kaj Ulrich Anna surŝipe

 
... Al ĉiuj niaj legantoj ni deziras agrablajn festotagojn kaj feliĉan Novan Jaron 2013 ... bonvenon al Dortmund kaj senstreĉan vojaĝon al niaj aliĝintoj ... ĝis la revido ...


 Ĉi-jare denove en IF:  Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 * 29-a IF, resumo de la IVU-prelegoj (PDF, 114 KB, 2 p.)

  
IF - Internacia Festivalo ofertas al vi specifan 
programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare 120 - 160 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo.
Laŭdezire paralela (dumtaga) programo por infanoj sub gvido de kunlaborantoj. Infanoj laŭeble havu E-lingvajn konojn. Subtrijarul(-in)oj estas senkotizaj, sed gepatroj mem okupiĝas pri ili (manĝo kaj prizorgo). Laŭdezire disponeblas infanaj litetoj en limigita kvanto.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
Dortmund estas pulsanta urbo en la urba regiono Ruhr (kie abundas la grandaj urboj, kiel ekz. Essen, Bochum, Oberhausen, k.a.), fama pro sia sukcesa ŝanĝo de industria regiono al serva metropolo kun alta libertempa valoro; vd. paĝon urbo. La klerigejo situas meze en la urba centro (300 m al ŝatata promenira kaj butikuma strato Westenhellweg; 500 m al la ĉefa stacidomo), ĝi ofertas grandan elekton de ĉamboj (unu- aŭ dupersonaj, kun duŝo kaj necesejo, agrablajn salonojn kaj etosoplenan trinkejon (iama profesia restoracio, nia dumsemajna Knajpo); vd. paĝon domo.

 Aliĝu jam nun kaj atentu niajn ofertojn de rabatokuponoj! 
Pliaj informoj:
Oftaj demandoj >   kun respondoj al viaj demandoj
Rekomendoj >   alveno per trajno, aviadilo aŭ per aŭto (kun benzin- kaj dizelaj prezoj)
 
Unua Informilo
>   aperis en februaro 2012:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 232 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo, feb 2012
Varbilo >   PDF, 316 KB, 2 p. / paperforma varbilo, feb 2012
Dua Informilo  aperis en aŭgusto 2012:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 260 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo, aŭg 2012
Varbilo >   PDF, 317 KB, 2 p. / paperforma varbilo, aŭg. 2012
Tria Informilo  aperis en novembro 2012 - sendita perpoŝte al aliĝintoj
     - laŭbezone petu la retan version -
     rekomendoj, informoj pri alveno, adresaro de aliĝintoj kaj domo
Kromaj informiloj:
Programo 28-a IF >   PDF, 567 KB, 17 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2012 >   PDF, 249 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj >   PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF ...
IF-kantaro >   PDF, 428 KB, 42 p. / 25-a IF: internacia kantaro (IF-eldono, kolekto de IF-anoj)
Trinkkantoj >   PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto (IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn)
 
 

"La 28-a IF estis etosoplena kaj agrabla, dankon HDP"
(anonima, en enketilo)
"La aranĝo al ni tre plaĉis. Ni aparte bone aprezis la ekskursan tagon
kiu vere estis nekutima. Gratulon kaj dankon!"

(Marie-Josée kaj Bernard Vivier, Francio, 6 jan 2012)
"IF estas unu el tiuj bonaj per-esperantaj aranĝoj, kie ĉiu trovas aktivaĵojn laŭ sia gusto"
(Claude Nourmont, Luksemburgio, 12 jan 2011)
   
IF-anoj varbas geamikojn:
vi kaj la novaj gastoj
ricevas rabatokuponon

 
Organizanto: Hans-Dieter Platz

HDP(ĉe)internacia-festivalo.de
 
Aktuala informo: 25 dec 2012
aliĝintaj estas
95 personoj e
l 16 landoj
 
BE CA CH DE FR GB IL
IS IT JP LU LV NL RU SE UA
Dortmund


situo Dortmund
 <--  aktuala vetero
--> 7-taga prognozo
situo Dortmund... jarfine al IF > internacia > renoma > alloga
   

Familio Gabalda el Francio vizitis
kaj tranoktis jam en Dortmund:
 Dato: 18/19.5.2012
... survoje al Herzberg [IFEF-kongreso;
la red.]
ni haltis kaj tranoktis en la ĉi-
jara IF-ejo en la urbocentro. Ni multe
promenadis kaj ĝuis favoran veteron.
Do, bona elekto, mi esperas, ke
multaj aprezas tiun ĉi lokon.
Korajn salutojn de Liba kaj Floreal
 Nova fotopaĝo de Liba kaj Floreal Gabalda (sep 2012, 869 KB)
> malfermu subpaĝon > 
IF Dortmund 
 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  
© teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »