Raporto de Mikaelo Bronŝtejn (Rusio)

aperinta en REGo (Rusia Esperanto-Gazeto), feb 2013, n-ro 1


29-a Internacia Festivalo en Dortmund
27.12. 2012 - 3.1. 2013
 

IF-29, antaŭjubilea kaj antaŭlasta

 
Bonvesperon al la legantoj de REGo! 
Restante por monato en Francio pro mia adiaŭa turneo mi uzas liberan horon por raporti pri la vica ĉarma evento en la vivo de ĉirkaŭ 100 geesperantistoj el 16 landoj, ankaŭ en mia vivo. La evento havas nomon Internacia Festivalo kaj ĝi okazis jam la 29-an fojon laŭkutime inter la 27-a de decembro kaj la 4-a de januaro en Germanio. Ĉi foje - en Dortmund, la urbego de fama industria Ruhr-regiono. La konstanta kaj senlaca fervora organizanto de la Festivaloj, Hans Dieter Platz, pli bone konata kiel HDP, denove sukcesis majstre aranĝi allogan kaj atentokaptan programon. 
La kadra temo de IF-29 estis «Komputiloj kaj Interreto». Aron da prelegoj por ĝi provizis Rob Keetlaer (Nederlando), Dima Ŝevĉenko (Rusio) kaj aliuj. Ne mankis ankaŭ ekstertemaj prelegoj : pri historio de E-movado, pri fabelaj mondoj, pri astronomio k.a. En la metiejoj de IF dezirantoj povis praktiki ĉizadon de sapŝtono aŭ kreadon de ornamaĵoj el vitro. E-verkistoj prezentis siajn novajn verkojn ene de la aŭtoraj horoj. Pri elektronikaj libroj kaj perspektivo por uzo de tiuj en Esperantujo konvinke parolis Dima Ŝevĉenko. La fervora vojaĝanto Amri Wandel kun multaj bildoj rakontis pri sia vojaĝo en Birmo, klariginte kelkajn mavajn spertojn por eniri la landon. Dum kelkaj grupaj promenoj la partoprenantoj sukcesis konatiĝi kun la urbo, posedanta multajn vidindaĵojn.
La tuttaga ekskurso kondukis la IF-anojn al la iama koaksa produktejo, kiu nun iĝis muzeo pri la temo kaj ofertis la teritoriojn por glitkurejo, restoracio ktp. En la restoracio inter ŝtalaj traboj kaj nigraj muroj, do en tute speciala etoso, okazis la tagmanĝo post kiu ni vizitis ankaŭ la iaman karbominejon, kiu provizis la koaksofabrikon per la krudmaterialo.
La vesperaj programoj laŭkutime estis variaj kaj interesaj. La pintoj de la Festivalo estis la Interkona vespero, okazinta dum la unua tago kaj la Internacia koncerto – dum la lasta. Inter tiuj okazis la biervespero, kie la spertulo Harald Schicke rakontis pri bierproduktado kaj kvalitoj de diversaj bieroj kaj gustumigis al ĉiuj sep bierspecojn, produktitajn en Dortmund. Brave pasis la Israela vespero, dum kiu ni ricevis rakonton pri la Azia E-Kongreso, okazonta aprile en Jerusalemo, memordediĉon al la forpasinta aktivulo Josef Ŝemer, fajran israelan dancadon kaj regalon per tipaj israelaj pladoj. Dum la vespera koncerto Mikaelo Bronŝtejn kaj Sergeo Straŝnenko prezentis al la publiko novan diskon «La antaŭlasta trajno» kun 15 kantoj, registritaj en Riga kaj eldonitaj en Moskvo. Tradicie kronis la Festivalon la Silvestra balo kaj bufedo, okazintaj dum la tuta Novjara nokto kun sinsekvaj gratuloj kaj tostoj okaze de alveno de la rusa, israela-latva, eŭropa kaj brita-islanda Novjaroj. Anticipe estis gratulitaj la japanaj partoprenintoj, kies Novjaro alvenis multe pli frue. Fervora dancado daŭris ĝis la frumateno.
La Internacian Festivalon ĉi jare partoprenis per multaj aktivecoj ok reprezentantoj de Rusio.
La jubilea 30-a Internacia Festivalo, onidire, estus la lasta, sed la konstantaj partoprenantoj de la aranĝo ne ŝatus estingi tiom brilan jarfinan aranĝon. Ĉiuokaze, por la loko de la sekvantjara IF estas elektita antikva bavara urbo Nördlingen.

Mikaelo Bronŝtejn
februaro 2013
 


Mikaelo - la bardo kun barbo
Mikaelo Bronŝtejn
RU-187500 Tiĥvin
Rusio


 
 
fotis: Rémy Bouchet, Francio

 
 

«  reen al paĝo albumo