29-a IF 
Dortmund 2012
Fotoalbumo de d-ro Amri Wandel (Israelo)

Urba promeno; kolektiĝo antaŭ la klerigejo


Centro de Dortmund kaj proksima preĝejo; Winfried klarigas kaj tradukas


Israela Vespero: Amri kaj Gila prezentas la estontan Azian Kongreson, Gila kun ventrodanco
Post la bierseminario de Harald: gajaj mienoj post sukcesa gustumado de ok bieroj ...


Nia profesia Knajpo kaj niaj deĵorantoj: Anna kaj Dima


Knajpo-etoso, posttagmeze kaj vespere ... ĝis malfrua nokto


Knajpo: Gila, Liba, HDP kaj Johanna; dekstre Amri kun Gila


Bieroj kaj vinoj diskutigas: Floreal kaj Ranieri; dekstre Gila kaj Ulrich


Kun rusa vodko kaj oranĝsuko: HDP, Dieter kaj Bruno; dekstre sen vodko, kun Baŝka


Knajpaj diskutoj: Amri, Dieter, Pieter kaj Tacuo


Knajpo, knajpo, knajpo: noktaj interbabiloj, supozeble jam post noktomezo ...


Brian ordigas fotojn ... ... aliaj festas en Knajpo


... biero, vino, koktelo - la etoso daŭre pliboniĝas!


Bonan apetiton - tagmanĝo en la du apudaj salonoj


... silvestra bufedo kaj bongustaj desertoj


Silvestra bufedo: varmaj maĝoj - manĝo laŭ tablo-numeroj
,


Meznokta anonco: feliĉan 2013 - kaj tosto HDP kun Amri
Novjara nokto: Baŝka,Jeong-ok, Amri, Gila, Barbara - dekstre Johanna kun Eli kaj Katha
Disdono de AIS-atestoj al ekzamenintoj: dekstre al Anina Stecay
 
Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Amri? Bv. viziti:

https://picasaweb.google.com/104206151883892331911/IF2013


«  reen al paĝo albumo