29-a IF  Dortmund 2012
Fotoalbumo de Rémy Bouchet (Francio)
Interkona Vespero: Mikaelo klarigas al Bengt kaj Sergeo


Forumo: Rob klarigas  la sociajn retojn
Dima prelegas pri perspektivoj de sociaj retoj


IVU-prelego de Hannes pri Violono
Amri raportas pri pasintaj kaj estontaj kongresoj

Israela Vespero: ventrodanco de Gila kaj israelaj dancoj kun partoprenintoj


Sergeo pri la "epoko de informoj"
... kaj Amri pri Google kaj maŝintradukado


  Bierseminario kun Harald: klarigoj, gustumado kaj serioza atento


Bierseminario: gaja rondo, sed ankaŭ streĉa (aŭ ripoziga?) momento - Brian, dekstre


Tuttaga ekskurso i.a. al "Zollverein Essen": minejo kaj koaksigejo (dekstre)


Koncerto de Mikaelo kaj Sergeo "La antaŭlasta trajno" - kun atentema publiko


Polonezo kaj silvestra bufedo


Post la islanda, Jón montras la mezeŭropan tempon; tostas Amri kun Sergeo


Silvestraj interbabiloj: Ulrich kaj Barbara; dekstre Gila, Floreal kaj Jeong-ok


Noktomeza danco (Anna kaj Dima), dekstre Ranieri, André kaj Liba


Knajpaj diskutoj en individua rondo aŭ ĉetable ...


Internaci Vespero: skeĉoj kun Marco kaj Anina, dekstre  Jeremy kaj Kristin


Internacia Vespero: koruso de niaj barbuloj, dekstre kantoj el Rusio


Plilongigo: promeno al "Dortmunder U", iama bierfarejo, nun kultura centro


Kafopaŭzo en "Dortmunder U", en la nova kaj moderna panoramo-kafejo, en la sepa etaĝo 


Interbabiloj dum la plilongigo: Baŝka kaj Mikaelo; dekstre Isabel kaj Ranieri
Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Rémy? Navigu al:
www.ipernity.com/doc/remy.esperanto/album
 


«  reen al paĝo albumo