IF - Internacia Festivalo
 
 I
nternacia etoso 
Renoma aranĝo  Alloga programo 
 

aktualigo: 4 jan 2012
IF- Internacia Festivalo
 IF - la tradicia novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
28-a Internacia Festivalo
 en germana Xanten [Ksánten]
 
27 dec 2011 - 3 jan 2012
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2012)
 
   apud la IF-ejo
prelego de Daniel kantas Mikaelo kaj Sergeo
 Impresoj el la pasintjara IF - raportoj kaj fotoj en paĝo albumo  
magio: Triksini kaj HDP
Hofbräuhaus: Brian Polina kaj Elena

 
... ni agrable festis en Xanten ... aktualajn informojn vi ricevos en venontaj semajnoj ... ni deziras al vi feliĉan kaj prosperan jaron 2012 ...


 Ĉi-jare denove en IF:  Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 * 28-a IF, resumo de la IVU-prelegoj (PDF, 174 KB, 3 p.)

Aktualaj fotopaĝoj de fam. Gabalda (en PDF):
urbo Xanten, 980 KB       domo Xanten, 760 KB       urbo Nijmegen, 890 KB

 
 
IF - Internacia Festivalo ofertas al vi specifan 
programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare 120 - 160 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo.
Laŭdezire paralela (dumtaga) programo por infanoj sub gvido de kunlaborantoj. Infanoj laŭeble havu E-lingvajn konojn. Subtrijarul(-in)oj estas senkotizaj, sed gepatroj mem okupiĝas pri ili (manĝo kaj prizorgo). Laŭdezire disponeblas infanaj litetoj en limigita kvanto.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
Xanten [pr: Ksánten] estas konata germana urbeto, proksima al la nederlanda limo, konata pro sia arkeologia parko (kun rekonstruoj el la romia epoko) kaj majesta katedralo; vd. paĝon urbo. La klerigejo ofertas agrablajn salonojn, du- kaj kvarlitajn ĉambrojn (ĉiuj kun duŝo kaj necesejo) kaj etosoplenan trinkejon (nia ŝatata Knajpo); vd. paĝon domo. Laŭdezire (senkosta) transporta servo de / al la urba stacidomo.
Dum la plilongiga tago, la 3-an de januaro 2012, posttagmeze, ni vizitos la proksiman nederlandan Gennep, ĉarman kaj pitoreskan urbeton, vd. subpaĝon.
En la sekvaj subpaĝoj bv. legi nian aktualan programon kaj la resumojn de pluraj prelegoj kaj kontribuoj.

Pliaj informoj:
Oftaj demandoj >   kun respondoj al viaj demandoj
Rekomendoj >   alveno per trajno, aviadilo aŭ per aŭto (kun benzin- kaj dizelaj prezoj)
Programo >   aktuala programo de la 28-a IF en Xanten (PDF, 199 KB, 10 p.)
Resumoj >   resumoj de aktualaj prelegoj kaj kontribuoj (PDF, 372 KB, 7p.)
Plilongigo >   informoj pri la plilongia tago, 3./4. jan 2012
 
Unua Informilo
>   aperis en februaro 2011:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 115 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo
Varbilo >   PDF, 212 KB, 2 p. / paperforma varbilo
Dua Informilo  nova - aperis en aŭgusto 2011:
Informilo/aliĝilo >   PDF, 256 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo
Varbilo >   PDF, 709 KB, 2 p. / aktualigita varbilo
Tria Informilo  aperis en novembro 2011  (perpoŝte / perrete sendita al aliĝintoj):
       informoj pri alveno, adresaro aliĝintoj kaj domo - laŭbezone petu de ni!
Kromaj informiloj:
Programo 27-a IF >   PDF, 313 KB, 18 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2011 >   PDF, 249 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj >   PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF ...
IF-kantaro >   PDF, 428 KB, 42 p. / 25-a IF: internacia kantaro (IF-eldono, kolekto de IF-anoj)
Trinkkantoj >   PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto (IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn)
 
 

"Dankon pro la interesega kaj plezura Festivalo"
(Betty Chatterjee, Danlando, 4 jan 2011)
"Mi ege ĝuis tiun interesan, enhavoriĉan kaj agrablan aranĝon"
(Etsuko Nakazawa, Japanio, 9 jan 2011)
"Mi revenis hejmen el la 27-a IF tre feliĉa, tre bonhumora kaj tre kontenta"
(Josi Ŝemer, Israelo, 17 jan 2011)
   
IF-anoj varbas geamikojn:
vi kaj la novaj gastoj
ricevas rabatokuponon

 
Organizanto: Hans-Dieter Platz

HDP(ĉe)internacia-festivalo.de
 
Aktuala informo: 27 dec 2011
aliĝintaj estas
121 personoj e
l 16 landoj
 
AM BE BR CH DE FR GB
IL IT JP LU LV NL PL RU SE
Xanten


situo Xanten
 <--  aktuala vetero
--> 7-taga prognozo
situo XantenIF-desegnaĵo: Anna Striganova (Rusio)
 

 
 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  
© teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »