Raporto de Claude Nourmont (Luksemburgio)

aperinta en revuo Esperanto, februaro 2012, n-ro 1255 (2), p. 28


28-a Internacia Festivalo en Xanten
27.12. 2011 - 3.1. 2012
 
» Malfacile recenzi renkontiĝon kiam la 28an fojon oni partoprenas ĝin! «

Jen okazis la 28a Internacia Festivalo de la 27a de decembro ĝis la 3a de januaro, daŭre sub la ĉefreĝisorado de la iniciatinto de la aranĝo Hans-Dieter Platz, pli konata kiel HDP.
 
Ĉi foje ĝi okazis en Xanten, kun 120 partoprenantoj el 16 landoj (el kelkaj malproksimaj kiel Armenio, Israelo, Rusio, Brazilo, Japanio). Plej eminenta partoprenanto estis la ambasadoro de Germanio en Moskvo, Ulrich Brandenburg, kiu venis kun sia edzino, jam por la 22a fojo. Malnovaj geamikoj konsistigas la ĉefan partoprenantaron de tiu renkontiĝo, kaj por ili, ĉio estas jam tradicio…sed ekzistas bonaj tradicioj.

 
  IF estas unu el tiuj bonaj per-esperantaj renkontiĝoj, kie ĉiu trovas aktivajxojn laŭ sia gusto.
 
Pro la proksimeco de Nederlando, la kadra temo estis « Benelukso ». Vigla kaj gaja forumo konsistanta parte el kvizo ĝin enkondukis, sub gvido de Kristin Tytgat kaj Claude Nourmont. Sekvis pluraj rilataj prelegoj. Pri «Du popoloj disigitaj de la sama lingvo» prelegis KristinTytgat. Brian Moon prelegis pri «La luksemburga - estiĝo de nacio kaj estiĝo de lingvo», Rob Keetlaer rakontis siajn spertojn pri sporta evento en kaj ĉrkaŭ Nijmegen, kaj Mikaelo Bronstein interese prezentis la historion de rilatoj inter Rusio kaj Benelukso.

 
Aliaj tre interesaj prelegoj okaz
is, ĉu kadre de Internacia Vintra Universitato ĉu ekster ĝi. Temis pri astronomio, kun Amri Wandel, pri lingvo-sociologio (la ĵus citita prelego de Kristin Tytgat), Vikipedio (de Ziko van Dijk) kaj etno-lingvismo (Armenio kaj ĝia lingvaro, de Ugo de Riu kaj Susanna Baghdasaryan). Entute 36 kandidatoj sukcesis ekzamenon de AIS, ŝajne rekordo kompare kun la antaŭaj jaroj.
 
Ne eblas citi ĉiujn temojn nek ĉiujn prelegantojn: ni ankaŭ aŭdis pri la tertremo kaj cunamo en Japanio, pri mantroj, pri vojaĝoj al Laoso, al Indonezio, al Namibio, pri sangopremo kaj kolesterolo, pri fabelaj mondoj en Esperanto, pri la 20-jariĝo de la eldonejo Impeto
 
Por tiuj, kiuj ne tiom interesiĝas pri prelegoj estis praktikaj kursoj ekzemple pri bid- kaj juvelfarado, kiun gvidis Rita Galmache, kaj Anneke Schoute-Buys instruis kiel prilabori steatiton (sapŝtonon). Fruleviĝantoj povis antaŭ la matenmanĝo gimnastiki laŭ metodo Tai-ĝi-ĉŭan dank’al gvido de Barbara Poterucha.
 
La tuttaga ekskurso apartenis al la kadra temo: temis pri vizito de Nimego (Nijmegen), lerte ĉiĉeronata de ‘kapitano’ Kees Ruig kaj la prezidanto de la loka grupo. Ili kondukis nin tra la malnovaj stratoj al la gotika katedralo, al la spuroj de la fabela Mariken, kaj fine al ‘sia’ ŝipo, kie ni krozadis manĝante krespojn. Ni bonŝancis pri la vetero por tiu tago, sed malpli por la vizitoj al la romiaj ruinoj de Xanten.
 
Inter la vesperoj elstaris la du vesperoj kun Georgo Handzlik, kiu montris siajn profesiajn talentojn de kabareda kantisto, tostante la verdan fortunon, kaj aktoro en lia monologo ‘Ludoviko’.
 
La jarŝanĝa vespero okazis laŭ la IF-a tradicio. Maltradicie okazis (preskaŭ diplomatia) incidento. Frapaj estis la vitraj (ne)pordoj de la gastejo, sur kiuj du akademianaj nazoj vundiĝis!
   
En la 14 eroj de la lasta vespero montriĝis amaso da talentuloj, jen muzike, jen skeĉe, kio fakte povintus esti la programo de du plenaj vesperoj. Bele organizita estis tiu vespero, kie apud la scenejo estis projekciado de bildoj de la koncernaj surscenejuloj faritaj pli frue en la semajno.
 
Reĝisoris la unuan parton de ĉiu vespero Mikaelo Bronstein. La duan parton reĝisoris…neniu aŭ ĉiuj: temis pri la Knajpumado *, kie ĉiu povis laŭbontrove trinki, ludi, muziki, kanti, retumi, aŭ babiladi ĝis malfrua horo por refari la mondon, ankaŭ la esperantan.
 
Claude Nourmont
en januaro 2012
 
* el la germana «Kneipe», etosplena gastejo

Claude Nourmont

Claude Nourmont
LU-5682 Dalheim
Luksemburgio


    

 fotis: Mikaelo Bronŝtejn
revuo esperanto
 

«  reen al paĝo albumo