IF - Internacia Festivalo
 
I
nternacia etoso 
Renoma aranĝo  Alloga programo


aktualigo: 25 jan 2011  
IF- Internacia Festivalo
 IF - la tradicia novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
27-a Internacia Festivalo
 en bavara Nördlingen (Germanio)
 
27 dec 2010 - 3 jan 2011
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2011)

  Rusa koncerto
Inga dancas Knajpo: Vida, Harald, Jeong-ok
 Impresoj el la pasintjara IF - raportoj kaj fotoj en paĝo albumo  
Knajpa etoso
Denis kaj Inga kantas Novjara bonvenigo

 
... vi povas jam nun aliĝi al la 28-a IF - utiligu la subpaĝon "aliĝilo" ... aktualajn informojn vi ricevos en sekvaj semajnoj ... ni deziras al vi feliĉan kaj prosperan jaron 2011 ...


» Ĉi-jare denove en IF:  4-a Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio «
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 *aktuala PDF-resumo 27-a IF, 89 KB, 3 p.

IF - Internacia Festivalo ofertas al vi specifan programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare 140 - 180 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo.
Laŭdezire paralela (dumtaga) programo por infanoj sub gvido de kunlaborantoj. Infanoj laŭeble havu E-lingvajn konojn. Subtrijarul(-in)oj estas senkotizaj, sed gepatroj mem okupiĝas pri ili (manĝo kaj prizorgo). Laŭdezire disponeblas infanaj litetoj en limigita kvanto.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
Nördlingen estas konata bavara urbeto (110 km oriente de Stuttgart), fama pro sia mezepoka origino kun komplete konservita urbo-murego; vd. paĝon urbo. La klerigejo ofertas saŭnon, trinkejon kaj luksajn ĉambrojn (ĉiuj kun duŝo kaj necesejo), ofte kun balkono kaj TV; vd. paĝon domo. Laŭdezire transporta servo de / al la (proksima) stacidomo.
Pliaj (elŝuteblaj) informoj pri IF ...
Oftaj demandoj     >  respondoj al viaj demandoj   
Rekomendoj           >  alveno per
trajno, aviadilo aŭ per aŭto (kun benzinprezoj)
Eblas elŝuti niajn paperajn informilojn - en PDF (per Adobe-Reader, versioj 5 - 9)
Unua Informilo      >  aperis en februaro 2010:
Informilo/aliĝilo     >  PDF, 115 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo   
Varbilo                  >  PDF, 316 KB, 2 p.
Dua Informilo         >  aperis en aŭgusto 2010:
Informilo/aliĝilo      >  PDF, 114 KB, 2 p. / paperforma aliĝilo   
Varbilo                  >  PDF, 331 KB, 2 p. / nova enhavo
Tria Informilo         dissendita en novembro 2010 al ĉiuj aliĝintoj
                                       
laŭbezone petu de ni: informoj pri adreso, alveno, aliĝintoj ktp.
Kromaj informiloj       ... 
Programo 26a IF    >  PDF, 257 KB, 20 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (el pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2010     >  PDF, 216 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj              >  PDF, 153 KB, 14 p. / 25-a IF: kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF...
Trinkkantoj             >  PDF,   67 KB, 18 p. / 24-a IF: internacia kantareto, IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn
 
 

" ... Dankegon al la ĉefa motoro HDP, kiu sukcesas tra la jaroj stiri la aranĝon kaj feliĉigi postulemajn partoprenantojn. "
(Claude Nourmont en revuo Esperanto, februaro 2009)
   
IF-anoj varbas geamikojn:
vi kaj la novaj gastoj
ricevas rabatokuponon

 
Organizanto: Hans-Dieter Platz

HDP(ĉe)internacia-festivalo.de
 
Aktuala informo: 24 dec 2010
aliĝintaj estas
111 personoj e
l 17 landoj
 
AM AT BE CH DE DK FR GB IL
IT JP LT LU LV NL RU SE


Nördlingen:
 ««  aktuala vetero
plus 7-taga prognozo
situo Nördlingen © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  © teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »