IF - Internacia Festivalo
 
I
nternacia etoso 
Renoma aranĝo  Alloga programo


(aktualigo: 6 jan 2010)  
IF - Internacia Festivalo
    IF - la tradicia novjara aranĝo 
por familioj kaj plenkreskuloj
 
27-a Internacia Festivalo
 en Nördlingen (Germanio)
 
27 dec 2010 - 3 jan 2011
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2011)
 
  HDP bonvenigas ...
armena danco salutvortoj el Japanio
 Impresoj el la pasinta IF - raportoj kaj fotoj en paĝo albumo  
jubilea vespero ...
... kaj jubilea torto
silvestra festo

 
... ni ege agrable seminariis en belega urbo, en ĉarma domo kun bonegaj manĝoj kaj komplezema personaro - sekvanta IF denove en Nördlingen ... renovigo de la paĝoj en venontaj tagoj ...


 Aliĝoj ĝis 31 jan 2010 ĝuas
 plej favoran kotizon
 + rabaton por frualiĝintoj
 kaj vinkuponon*
 * nur kat. 'ekde 25' / vino maks. 5 € 
 rabatoj kombineblaj, ekz. kun kompletpago
 detalojn vd. sub 'kotizoj'

» Ĉi-jare denove en IF:  4-a Internacia Vintra Universitato * agnoskita kiel AIS-sesio «
 Rektoro: prof. d-ro Amri Wandel, Israelo. Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
 *PDF-resumo: 26-a IF, 82 KB,3 p.

Internacia Festivalo ofertas al vi specifan programon por plenkreskuloj kaj familioj (kun aŭ sen infanoj). IF okazas sub profesinivela gvido kaj kunvenigas ĉiujare ĉ. 160 personojn el proksimume 20 landoj.
IF estas aranĝo por lingve spertaj personoj, kono de Esperanto kaj ĝia uzo estas gravaj, sed laŭdezire ni ofertas porkomencantajn kaj / aŭ paroligajn kursojn, ekzemple por via partnero.
Ni proponas varian programon, t.e. matene kaj posttagmeze altnivelaj prelegoj pri la kadra kaj aliaj temoj (ofte en 3 paralelaj ofertoj), kursoj, promenoj kaj tuttaga ekskurso; vespere koncerto, magio kaj danco, silvestraj balo / -bufedo kaj internacia vespero (vd. detalojn en la pasintjara programo, elŝutebla ĉi-malsupre).
Nia programo komenciĝas la 27-an de decembro per la interkona vespermanĝo, programfino la 3-an de januaro post matenmanĝo. La plilongiga tago finiĝas la 4-an de januaro, same post matenmanĝo. I.a dum la plilongiga tago (3 jan): vizito al najbara urbo kaj vespere tipaj bavaraj manĝoj kaj trinkaĵoj.
Laŭdezire paralela (dumtaga) programo por infanoj sub gvido de kunlaborantoj. Infanoj laŭeble havu E-lingvajn konojn. Subtrijarul(-in)oj estas senkotizaj, sed gepatroj mem okupiĝas pri ili (manĝo kaj prizorgo). Laŭdezire disponeblas infanaj litetoj en limigita kvanto.
Ankaŭ ĉi-jare nia Knajpo - la fama trinkejo en Esperantujo - bonvenigas vin, ĝuu ĝin denove ĉe biero, vino kaj koktelo, en etosoplena rondo, inter viaj novaj kaj malnovaj geamikoj ...
Nördlingen estas konata bavara urbeto (110 km oriente de Stuttgart), fama pro sia mezepoka origino kun komplete konservita urba muro; vd. paĝon urbo. La klerigejo ofertas saŭnon, kafejon kaj luksajn ĉambrojn (ĉiuj kun duŝo kaj necesejo), ofte kun balkono kaj TV; vd. paĝon domo. Laŭdezire transporta servo de / al la (proksima) stacidomo.
Pliaj (elŝuteblaj) informoj pri IF ...
Oftaj demandoj  
Rekomendoj          >  alveno per
trajno (i.a.semajnfina rabato), aviadilo aŭ per aŭto (i.a.benzinprezoj)
Eblas elŝuti niajn paperajn informilojn - en PDF (per Adobe-Reader, versioj 5 - 9)
Unua Informilo      >  aperis en februaro 2009:
Informilo/aliĝilo     >  PDF, 125 KB, 2 p.
Varbilo                  >  PDF, 306 KB, 2 p.
Dua Informilo         >  aperis en aŭgusto 2009:
Informilo/aliĝilo     >  PDF, 115 KB, 2 p.
Varbilo                  >  PDF, 301 KB, 2 p.
Tria Informilo         dissendita en novembro 2009 al ĉiuj aliĝintoj
                                       
informoj pri alveno, nomoj de aliĝintoj - se vi ne ricevis, bv.peti de ni!
Kromaj informiloj ... 
Programo 26a IF    >  PDF, 119 KB, 18 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (el pasintjara IF-broŝuro)
Kalendaro 2009     >  PDF, 255 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj              >  PDF, 153 KB, 14 p. / kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF...
Trinkkantoj             >  PDF,   67 KB, 18 p. / internacia kantareto, IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn
 
 

"... Dankegon al la ĉefa motoro HDP, kiu sukcesas tra la jaroj stiri la aranĝon kaj feliĉigi postulemajn partoprenantojn. "
(Claude Nourmont en revuo Esperanto, februaro 2009)


IF-anoj varbas geamikojn: vi kaj la novaj gastoj ricevas rabatokuponon

Organizanto: Hans-Dieter Platz
Reto: HDP(at)internacia-festivalo.de

Aktuala informo (27 dec  2009):
aliĝintaj estas 150 personoj e
l 21 landoj
 AT BE CH CO CZ DE ES FI FR GB IL IT JP LT LU LV NL RU SE SK US

Familio Gabalda (Francio) spontanee vizitis la IF-ejon kaj skribis jenon:
Nia impreso estis grandioza! Tre bela loko, luksaj, grandaj kaj
komfortaj ĉambroj  ...  Nördlingen estas vere rava kaj pitoreska urbeto!
 Foto-paĝo de fam. Gabalda 
(PDF, 869 KB, 1 p.)  © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  © teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »