Raporto de
Alfred Schubert (Germanio)
 aperinta en Revuo Esperanto, februaro 2010. n-ro 1233, p.30


26-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27 dec 2009 - 4 jan 2010

» La 26-a Internacia Festivalo en Nördlingen «

137 gastoj el 21 landoj kaj tri kontinentoj de la 26-a Internacia Festivalo (IF) ĝuis la amikan etoson de la tradicia renkontiĝo en la bavara urbo Nördlingen de la 27-a de decembro ĝis la 4-a de januaro. Kulmino de la aranĝo estis la silvestra festo kun tostoj al la novjaro en la landoj de la partoprenantoj. Kvarfoje oni tostis al la nova jaro - de la gastoj el Rusio, orienta Eŭropo, meza Eŭropo kaj Britio - de la 10-a vespere de la silvestra tago ĝis la 1-a matene de la novjara tago en Germanio..

Por la 26-a IF la organizanto Hans-Dieter Platz, pli bone konata en Esperantio sub la mallongigo HDP, denove preparis vere internacian programon. Sub la kadra temo "Fabeloj, fabloj kaj legendoj" li prezentis vere internacian programon, kiu ampleksis pli ol 60 erojn. Ekster tiu kadro estis prelegoj de la 3-a Internacia Vintra Universitato agnoskitaj kiel AIS-sesio. Parolis i.a. profesoro Amri Wandel pri "Fabeloj de sezonoj kaj astroj", d-ro Eugen Macko pri "Ekologio de kulturoj kaj la hipernacia lingvo" kaj Hannes Larsson pri "Distraj matematikoj". De Yashovardhan Singh la gastoj povis ekscii pri "La historio de la nulo"..

La tuttaga ekskurso gvidis la IF-anojn al la proksima urbo Nurenbergo (germane: Nürnberg), la lulilo de la Esperanto-movado en Germanio. Tie vivis fine de la 19-a jarcento Leopold Einstein, famkonata pioniro de Esperanto. Li fondis la unuan Esperanto-asocion kaj eldonis la unuan Esperanto-gazeton. La urbogvidadon preparis membroj de la nurenberga grupo, kiu ankoraŭ hodiaŭ estas unu el la plej aktivaj en Germanio.

Plej allogaj estis la kulturaj aranĝoj vespere - dagestana, rusa kaj israela vesperoj - kaj la "knajpo", la intertempe internacie konata babilejo de IF, kiu funkcias dum la programpaŭzoj kaj vespere ĝis longe post noktomezo.

La 26-a IF ne nur profitis de la bona laboro de la organizanto kaj de la multaj helpantoj, sed ankaŭ de la bona loko. La "Jugend- & Familiengästehaus" en Nördlingen laŭ kvalito troviĝas ie inter bona junulargastejo kaj hotelo. Pro ĝia taŭgeco HDP jam elektis ĝin por la venonta IF. La ekskurso gvidos la gastojn al la bavara ĉefurbo Munkeno.

Alfred Schubert
(januaro 2010)
 Alfred Schubert
 
DE-82365 Weilheim
Germanio
 
fotis. L. GabaldaRevuo Esperanto 1233