Raporto de Guillermo Macias (Meksikio)

aperinta en la meksika ĵurnalo LA JORNADA, 30 dec 2009
 (aperis en la hispana kaj en Esperanto; kun parta traduko de fam. Gabalda)

26-a Internacia Festivalo en Nördlingen
27 dec 2009 - 3 jan 2010

Esperanto malfermas muregon de Nördlingen
antaŭ la mondaj fabeloj kaj legendoj
 
PLENIGU VIAN KORON PER AMO KAJ BONECO
VIAN MENSON PER SAĜECO KAJ VIAN ANIMON PER FORTECO KAJ ESPERO.
REALIGU ĈIUJN VIAJN REVOJN!
 

Nördlingen, en Bavario, estas unu el la tri mezepokaj germanaj urbetoj, kune kun Rothemburg kaj Dinkesbühl, kiu eĉ integre konservas la muregon kiu gardas la urbon ekde la 14-a jarcento.

La murego, kun siaj kvin pordegoj kaj dekunu turoj malfermiĝis ĉi-jarfine  por ebligi eniron de fabeloj, fabloj kaj legendoj el la tuta mondo, kiel la kadra temo de multetna kunveno de ĉ. 150 homoj venintaj de 21 landoj, de tri mondopartoj, kiuj en plenpaca kaj harmonia etoso kunvivos ekde la 27-a de decembro ĝis la 3a de januaro, ene de la unuigo kiu rezultas de la komunikado per la mirinda kaj belega internacia lingvo, Esperanto. El Litovio, Japanio, Israelo, Rusio, Britio, Usono, Hispanio, Ĉeĥio, Slovakio, la skandinavaj landoj, Francio, Nederlando, Aŭstrio, Italio, Svislando, Luksemburgio, Latvio kaj kompreneble Germanio, alvenas viroj kaj virinoj serĉante kunecon kun siaj gefratoj, la homoj.

Dank’al la laboro kaj entuziasmo de Hans-Dieter Platz, helpita de sia amikaro, ĉi-jare realiĝas la 26-a Internacia Festivalo de Esperanto, kaj eble, kiel HDP (amika kromnomo de la organizanto) diras: oni povos konstati ke ne malofte la fabeloj havas komunan fonton. Fabeloj, fabloj kaj legendoj jam estiĝis homara propraĵo; tre konataj estas la popolaj fabeloj de la dano Andersen, de la franca Perrault kaj la kolektoj de la germanaj fratoj Grimm. Vere pravas HDP.

Interesaj okazoj pri la festivala kadra temo estos prelego de Stano Marĉek (Slovakio), Mikaelo Bronŝtejn (Rusio), Hannes Larsson (Francio), Biruta Rozenfelde (Latvio), Kees Ruig (Nederlando) kaj la prezento de Lena Karpunina.


Ankaŭ estos prelegoj pri diversaj kulturoj, sociaj, historiaj, sciencaj, amuzadaj kaj aventuraj aferoj - temoj pri Pollando (“Bildoj de juda Pollando: tio kio estis kaj (ne) restis”), lecionoj el Afganio (de Ulrich Brandenburg el Belgio) kaj raporto pri Norda Koreio, prelegoj pri astronomio (de d-ro Amri Wandel el Israelo, profesoro pri astrofiziko en la universitato de Jeruzalemo, specialisto pri aktivaj galaksioj kaj astrobiologio), ĵurnalismo - Paul Peeraerts (Belgio) kaj Alfred Schubert (Germanio), Ekologio de kulturoj, de Eŭgen Macko el Germanio kiu studis filozofion, internacian politikon kaj socipsikologion en la universitato de Munkeno, pri matematiko - “Historio de nulo” de Yashovardhan Singh (Hindio/Germanio) kiu diplomiĝis pri matematiko kaj magistriĝis  pri lingvistiko kaj kunverkis plurlingvan matematikan vortaron, prelego pri kajakado, de Ugo de Riu kaj Annarosa Andrei (de Italio) kiuj krome kondukos diskutrondon pri Ĝemelaj urboj kaj Esperanto, kaj interesa prezentado pri la mondfama germana tabulludo “La koloniantoj de Katano”. La programo inkluzivas ĉarman japanan prezentadon (de Masumi kaj Tacuo Huĝimoto) pri enpakado per tuko, por montri interrilaton de objektoj kaj koro; eĉ estos prelego de Harald Shicke (Germanio) pri la porka gripo.


Oni ankaŭ festivalkadre okazigos aliajn turismajn, sociajn kaj korkunvenajn eventojn, en etoso de internacia komprenado. La tradicia interkona (glacirompa) vespero, vizito al la bierejo Ankerbräu -kial ne viziti bierejon en Germanio!-, ekskurso al Nürnberg kaj la esperantgvidita vizito (de Brian Moon, el Luksemburgio) al la Rieskrater-muzeo (kun sia kolekto de meteoroj kaj temoj pri astronomio. Nördingen fondiĝis en la kratero, farita  de meteoro, kiu falis surteren antaŭ dekkvin milionoj da jaroj). Kiel kultura amuzado estos rusia nokto (kun kantoj, dancoj, oksikokoj kaj vodko, kun Vera Vlasova kaj Inga Krejson, la israela (kun Esti Sebban) kaj la dagestana (prezento de Aĥman Junusov, Elena Smirnova kaj Elena Sepikhanova -Dagestano estas lando de norda regiono de Kaŭkazo-) kaj kompreneble internacia nokto por ĉiuj kiuj volas improvize sinprezenti. Ne mankas ĉiunoktaj kunvenoj en la “Knajpo”, kies afabla 'Knajpistino' estas Vida Kulikaŭskiené el Litovio.

Por internacie bonvenigi la novan jaron en festa kaj ĝoja etoso, oni okazigos la tradician Silvestran bufedon kaj balon, inaŭgurita per mazurko, tipa pola danco, gvidata de Liba Gabalda. La unuan tagon 2010 esperant-celebros diservon la pastro Bernhard Eichkorn el Germanio.

Miajn plej bonajn dezirojn al ĉiuj por la nova jaro, per la samaj vortoj kiujn skribis al mi Vida Kulikaŭskiené de Litovio: “Plenigu koron per amo kaj boneco; menson per saĝeco kaj animon per forteco kaj espero. Realigu ĉiujn viajn revojn!”.

Guillermo Macías y Díaz Infante *
 Aguascalientes, Meksikio
 
* membro de la Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
 
  

 
Guillermo Macías
Aguascalientes
Meksikio