26-a IF 
Nördlingen 2009
Fotoalbumo de d-ro Amri Wandel (Israelo)

Esperanto-Flago antaŭ la IF-domo ...


Bonvenon al la 26-a kaj informoj pri la ampleksa IF-programo ...


La trilanda Knajpa teamo: Harald, Vida kaj Jeong-ok ...


Diskutoj kaj tostoj: Amri kaj Ulrich, dekstre Onni, HDP kaj Mara ...


La fama IF-etoso kreiĝas vespere dum babilado kaj kantoj ...


Sergeo-la-Terura kun Anna kaj Dima ... Liba, Floreal, Claude, Brian kaj Josiane
Silvestra vespero: bonvenigaj salutoj, dekstre silvestra bufedo
Barbara kaj Ulrich, Jaŝo kaj Alfred Ĉu noktomezaj kisoj? Laima kaj Aĥman
Ŝaŭmvino je noktomezo ... ... kaj novjaraj bondeziroj
Kantas Inga Krejson kaj Denise Musana
Maria kaj Diemante, dekstre: Andrea kaj Liba
Silvestra ŝaŭmvino: Amri kun Esti kaj dekstre kun HDP
Postsilvestra babilado Mazurka-danco
Mikaelo klarigas kaj muzikas ...
Tobo, Amri kaj Ulrich Ŝajne mankas la biero ...
Trilanda interparolo: Vida, Kristin kaj Peter Esti dum la Israela Vespero
Promeno tra Nördlingen Esti sin prezentas ...
Anna kaj Mikaelo ... kaj la finna-latva tablo
Prelega aŭskultantaro Amri prezentas prelegon
Amri kun Irgulino, Annette kaj Tobo Adiaŭo de familio Bormann

Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Amri? Bv. viziti:
http://picasaweb.google.com/Amri.nivut/IF200910#