26-a IF  Nördlingen 2009
Fotoalbumo de André Grossmann (Francio)
Interkona vespero: ludoj ... Unua Knajpo-vizito: Jeong-ok kaj Liba


Kafopaŭzo: Marie, Liba, Dieter kaj Yoshie
Dagestana vespero: preparlaboroj


Flamenko-dancoj
Laima kaj Diemante


Jeong-ok varbas por la tritika biero
Harald prezentas la diversajn bierojn al Andrea


             Paulo Branco          Rusa vespero: Mikaelo kaj Vera


           Rusa vespero: Inga dancas
Nürnberg: ekskursantoj


Tuttaga ekskurso al Nürnberg: urbaj promenoj


Tuttaga ekskurso al Nürnberg: urbaj promenoj kun klarigoj de Keiko Zeilinger


Nürnberg: promeno                   Tagmanĝo en "Bratwurst-Röslein"  


Tagmanĝo en Nürnberg en konata restoracio "Bratwurst-Röslein"


                  Mikaelo ĉe la memortabulo                Elena Sepikhanova


Knajpaj interbabiloj ... ... kaj diskutoj


Antaŭ la Mazurko-danco ... ... kaj aplaŭdo por la prezento


   Gunnar kaj Kees muzikas           Ĉu tro da vino? Baŝka kaj Laima


 Liba, Anita kaj Franz-Peter           Internacia vespero: Inga, Vera, Mikaelo


    Diskutoj en Knajpo Mikaelo kaj Liba


          Liba kaj Esti el Israelo              Josiane kaj Daniel Moirand


Ryo el Japanio kaj Liba Kristin kaj Rob


Dima, Schomiron kaj Sergeo Barbara, Anna, Dima, Sergeo


Lasta vespero en Knajpo: muziko kaj interbabiloj