26-a IF  Nördlingen 2009
Fotoalbumo de Rémy Bouchet (Francio)
Mikaelo invitas al kantado


Kantas Inga, Vera kaj Mikaelo Paul en prelego pri "Monato"


Mikaelo prelegas pri la rusa fabelo "Ivan-la-Stultulo"


Dagestana vespero: tipaj kostumo kaj manĝaĵetoj kun trinkaĵoj


Aĥman klarigas dum la Dagestana vespero
Distra matematiko: diskuto inter Diderot kaj Euler


Rusa koncerto: kantas Inga kaj Vera, muzike akompanas Sergeo kaj Mikaelo


Rusa koncerto: danco de Inga kaj gitarludo de Mikaelo


Ekskurso al Nürnberg: klarigoj ĉe la kastelo, dekstre la konata Dürer-domo.


Tagmanĝo en "Bratwurst-Röslein" en Nürnberg, dekstre Josiane kaj Daniel
Zamenhof-jubileo: skeĉo de Biruta kaj Dima; dekstre danco de Inga
Silvestran Balon inaŭguras Mazurka-danco
Parto de la bufedaj manĝoj HDP informas pri la silvestra procedo
Silvestraj kisoj kaj - bondeziroj ...
Silvestraj bondeziroj kaj novjaraj anoncoj
Novjara promeno: rondiro sur la tegmentita urbo-murego
Jaŝo disdonas IVU-atestojn Israela vespero kun Esti kaj Amri
La aŭskultantaro atente sekvas la programon Harald informas pri vojaĝo al Norda Koreio
Rob informas pri ludoj kaj en paŭzo oni jam ekzercas ...
Internacia vespero: Denise kaj Inga komune kantas; dekstre Inga kaj Vera prezentas skeĉon
2 kaj 3 jan: adaiŭa etoso en nia Knajpo
3 jan posttagmeze: plilongigo en mezepoka kaj najbara Dinkelsbühl