IF - Internacia Festivalo
 
I
nternacia etoso 
Renoma aranĝo  Alloga programo


(aktualigo: 24 dec 2008)  
IF - Internacia Festivalo
                
     
 Jubileu kun ni!
 
IF - la tradicia novjara aranĝo

por familioj kaj plenkreskuloj
 
25-a Internacia Festivalo
en germana Düsseldorf
 
27 dec 2008 - 3 jan 2009
(kun plilongiga ebleco ĝis 4 januaro 2009)
 
  Jeong-ok kaj Mikaelo gustumas IF-koktelojn ... JoMo koncertas ... HDP kaj la barbuloj ...
 Impresoj el la pasinta IF (raportoj kaj fotoj en paĝo albumo) 
ĉiam gaja etoso ...
Kajto koncertas ... la balon enkondukas polonezo ...


... al niaj aliĝintoj ni deziras bonan vojaĝon al Düsseldorf - al ĉiuj legantoj agrablajn festotagojn kaj feliĉon en 2009 ...


La klerigejo kun simpatio akceptis nian 24-an IF, la nun preta novkonstruo (aŭlo, salonoj, manĝejo, Knajpo) montriĝas ideala seminariejo. Ĝia situo apud Rejno, la rigardo al la transrejna centro kaj la apudaj promenvojoj garantias al vi memorindajn jarfinajn (kaj jubileajn) tagojn.
> En nia subpaĝo "domo" vi trovas kelkajn fotojn faritajn dum la Malferma Tago, meze de aprilo <

 
»
»  Ĉi-jare denove en IF:  Internacia Vintra Universitato, agnoskita kiel AIS-sesio  ««
 Estas la ebleco ekzameniĝi kaj akiri AIS-atestojn
(PDF, 82 KB, 2 p.)

Pliaj informoj pri IF ...
Oftaj demandoj  
Rekomendoj          >  alveno per
trajno (ĉi-jare speciala rabato), aviadilo aŭ per aŭto (kun benzinprezoj)
Programo               
>  antaŭvidita ĉi-jara (taga kaj vespera) programo
Eblas elŝuti niajn paperajn informilojn - en PDF (per Adobe-Reader, versioj 5 - 9)
Unua Informilo      >  aperis en februaro 2008:
Informilo/aliĝilo     >  PDF, 117 KB, 2 p.
Varbilo                  >  PDF, 237 KB, 2 p.
Dua Informilo         >  aperis en aŭgusto/septembro 2008:
Informilo/aliĝilo     >  PDF, 118 KB, 2 p.
Varbilo                  >  PDF, 208 KB, 2 p.
Tria Informilo        dissendo 11 nov 2008 al aliĝintoj: informoj pri alveno, laŭbezone petu de ni
Kromaj informiloj ... 
Kalendaro 2008     >  PDF, 284 KB, 28 p. / elektu monaton per koncerna serĉvorto
IF-receptoj              >  PDF, 153 KB, 14 p. / kelkaj ideoj, se subite gastoj vizitas vin antaŭ IF...
Trinkkantoj             >  PDF,   67 KB, 18 p. / internacia kantareto, IF-eldono de Mikaelo Bronŝtejn
Programo 24a IF    >  PDF, 202 KB, 17 p. / kun resumo kaj tema enkonduko (el pasintjara IF-broŝuro)
 
 

" ... Pluan fojon IF meritis sian nomon kaj renomon, de bunta, multaspekta, kleriga, bone organizita, etosoplena renkontiĝo"
(Claude Nourmont en revuo Esperanto, februaro 2006)


IF-anoj varbas geamikojn: vi kaj la novaj gastoj ricevas rabatokuponon

Organizanto: Hans-Dieter Platz
Reto: HDP@internacia-festivalo.de

Aktuala informo (24 decembro 2008):
 aliĝintaj estas 160 personoj el 22 landoj
 AM AR AT BE CA CH CZ DE FR GB HR IL IT JP LT LU LV NL NO PL RU SE 

Venezuelo Niaj kunlaborantoj
 Liba kaj Floreal Gabalda
sendis salutojn al ni:
"Korajn kaj varmajn salutojn
el bela Venezuelo, kie ni
 ni pasigas agrablajn tagojn.
   Ni ĝojas revidi vin ĉiujn kaj kune  
 festi la jubileon,
jarfine en IF"
 (Caracas, 11 sep 2008) 
Venezuelo
 
Informo: la junulara aranĝo IS okazas samtempe, sed ne samloke)
 


 © grafiko: Philipp kaj Anton Oberndorfer  © teksto kaj fotoj: Hans-Dieter Platz
 Impressum   •    www.internacia-festivalo.de   •   al IF-paĝo domo  »