25-a IF  Düsseldorf 2008
Fotoalbumo de Liba kaj Floreal Gabalda (Francio)


preparlaboroj
preparlaboroj
Preparlaboroj - enpaĝigo de IF-broŝuro: Liba, Belonia, Rosa, Tatjana, Hasmik
preparlaboro
Interkona Vespero
                             HDP
                           IF-malfermo
Interkona Vespero
ludo
Interkona Vespero
Ludo: ĉu vodko aŭ akvo en la glaso ...?
prelego Corsetti
Dua Vivo ...
prelego de d-ro Renato Corsetti
Dua Vivo: video-konferenco kun Brazilo
Knajpo
Knajpa etoso
Muziko en la Knajpo ...
Amika interbabilado: Rémy, Liba, Harald
ĝemelinoj
jubilea torto
     Ĝemelinoj: Karina kaj Lisa Platz
                La jubilea torto ...
Jubileaj tortoj
jubilea ŝaŭmvino
       Disdono de la jubilea torto ...
Diskutoj kun jubileaj ŝaŭmvino kaj torto ...
bakejo Aachen bakejo Aachen

Tuttaga ekskurso al Aachen: ni konatiĝas kun la Akenaj spickuketoj en tiea bakejo

Kelmis
Trilanda Punkto
Kelmis: informoj pri la iama E-ŝtato 'Amikejo' ... jam vesperiĝo: la Trilanda Angulo 
tagmanĝo
Origamio
Tagmanĝo: Floreal, Christoph, Liba, Ina, Claude Origamio: Yoshie klarigas ...
prelego Wandel
Iano ĉe la piano
     Pri teleskopoj kaj galaksioj: d-ro Amri Wandel
... kaj Iano ĉe la Piano
silvestra bufedo
silvestra manĝo
Silvestra bufedo ... ... kaj manĝo: Ljuba kaj Mikaelo
polonezo
rusa novjaro
Polonezo inaŭguras la balon Rusa novjaro: 12-jara Arsen violonludas
Novjaro!
novjara ŝaŭmvino
 HDP anoncas la Novjaron ... Novjaraj tostoj: Isabelle, Ranieri, Harald, Jeong-ok
silvestra nokto
silvestra nokto
  Novjara ĝojo: Christiane kaj Barbara ... kaj Liba kun HDP
silvestra nokto novjara promeno
Silvestraj bondeziroj post noktomezo Novjara promeno
armena danco armenaj kantoj
          Hasmik Arakelyan prezentas armenajn dancojn kaj kantojn dum la Jubilea kaj Armena Vesperoj
aŭtora horo prelego Schicke
Mikaelo dum la aŭtora horo Harald Schicke prelegas pri la metabola sindromo
prelego Venezuelo liniaj dancoj
Liba kaj Floreal prezentas Venezuelon Prezentoj de 'liniaj dancoj'
Knajpumado plilongiga tago
Jeong-ok kaj Liba Plilongiga tago: preta por veturi al Wuppertal
Wuppertal Wuppertal
Plilongigo: fama pendotramo en Wuppertal Plilongigo: kafopaŭzo en Wuppertal
 
Ĉu vi deziras vidi pliajn fotojn de Liba kaj Floreal? Vizitu ilian IF-paĝaron:
Liba kaj Floreal Gabalda, Francio