25-a IF  Düsseldorf 2008
Fotoalbumo de Paŭlo Branco (Belgio)


Rejnponto
suda ponto
Norda kaj suda ponto super Rejno (posttagmeza promeno, 28 jan.)
prelegejo
Corsetti
Multaj aŭskultantoj dum la prelego-sesioj
prelego de d-ro Renato Corsetti


Jubilea Vespero: dekstre partoprenintoj de la 1-a IF
... kun grandaj tortoj kaj ŝaŭmvina tosto


en Knajpo: Jeong-ok kaj Grazina
Posttgameza promeno: Jeong-ok, Laima, Diemante


Koncerto de Ale Cossavella
Paŭzo en dancvespero


Kiu estas la plej bela: litovinoj sin prezentas ...


Diskutoj: Gunnar, Kees, Franz-Peter, Brian
Praktika prezento de kupado


La belgaj partoprenantoj ...

... kaj Aĥman pozas kun Laima, Maja kaj Elena


Silvestraj bondeziroj de la rusia grupo ... ... kaj de la japana (kaj korea)


Polonezo - antaŭ la silvestra balo
Silvestra nokto: Vajda, Bengt, Biruta Martin, Rudi ... kaj Jeong-ok kun Harald
Diskutoj en Knajpo: HDP, Floreal, Vida, Grazina Ekzerco de 'liniaj dancoj'
La ĝemelinoj Lisa kaj Karina Platz
Familioj Boon kaj Goris el Belgio