24-a IF  Düsseldorf 2007
Fotoalbumo de Sergej Isakov (Rusio)
Sergio Di Sano dum la Interkona Vespero Mikaelo klarigas al Yoshie


Interkona Vespero 
niaj ofertoj en la Knajpo


prepara tago, diskuto inter Mikaelo kaj Grazina Grazina preparas la Knajpon ...


promeno: Valentina kaj Grazina el Litovio promeno: Yoshie, Elio, Elena, Ruta, Waldemar


prelego de Rosa Ebel: Abeloj kaj abelaj produktoj


HDP klarigas ...
... Harald prezentas la biervesperon


Bengt Nordlöf el Svedio dum la ekskurso Bruno kontrolas ...


en Knajpo: Claude, Franziska kaj Sergio ...

... kaj Alois, Jean Luc, Isabelle, Chris


diskuto antaŭ promeno: Rosa, Elena, Bengt Aĥman kaj Ruta


Rémy gustumas bavaran bieron ... ... kaj Amri preparas la teleskopon