24-a IF  Düsseldorf 2007
Fotoalbumo de André Grossmann (Francio)


Mikaelo kantas ...
ludoj
Interkona Vespero: trinkkanto de Mikaelo kaj ludo
Interkona Vespero
ludo
Interkona Vespero: Grazyna + Grazina, Jeong-ok; preparo de ludo
JoMo
Brian
                           JoMo aktivas ...
                 ... kaj Brian fotas


aŭskultema kaj 'aktiva' partoprenantaro dum la koncerto de JoMo


... same dum la biervespero de Harald
tuttaga ekskurso
tuttaga ekskurso
tuttaga ekskurso: ĉe la fortikaĵo "Ehrenbreitstein" apud Koblenz


tuttaga ekskurso: ĉe la iama dogana kastelo "Pfalz" (sur insuleto en Rejno)


interbabilado dum la manĝoj: Sergio, Marco kaj Leen


postbufeda scivolemo ... ... kantoj antaŭ la rusa Novjaro


nokta amuziĝo: Solo, Kees, Eugen kaj Andrea
prezento de rusa trinkkanto ...


internacia koruso dum la adiaŭa vespero ...


skeĉo de Heleno ... ... kaj la koruso de barbuloj
Neandertalulo
1-a plilongiga tago: vizito en Neandertal-muzeo apud Düsseldorf
1-a plilongiga tago: post muzea vizito kaj Raclette-vespero - Knajpo ...
Krefeld
2-a plilongiga tago: vizito de kastelo en Krefeld kaj en la vesperiĝinta urbo
urba Knajpo urba Knajpo
2-a plilongiga tago: vizito de tipa loka Knajpo "Uerige" en la malnova urbo