Raporto de Liba Gabalda (Francio)


23-a Internacia Festivalo en Saarbrücken
27.12. 2006 - 3.1. 2007

» Francio «

La ĉi-jara festivalo famiĝis pro la “akvo de Nepalo”. Ne vere temis pri nepala akvo, sed inter la ĉeestantoj troviĝis partoprenanto el Nepalo kaj dum la magia prezento de la konata magiisto Trixini okazis la famiĝo. Por lia sukcesa magiado li kutime uzis akvon de Paderbon. Tamen nepalano Mukunda havis ideon anstataŭi ĝin per akvo de Nepalo - el Himalajo. Ekde tiam oni utiligis, je ĉiu okazo, akvon de Nepalo. Pri lia bela lando ni havis okazon konatiĝi dum prelegoj kaj ankaŭ praktiki jogon kun li. Alian interesan prelegon kun bildoj pri vojaĝo al Tibeto prezentis Amri Wandel. Same alloga estis lumbilda prezento fare de André Grossmann pri Japanio, kie okazos la venonta UK.

Al la Internacia Festivalo aliĝis 156 partoprenantoj el 20 landoj. Ĉeestis multaj novuloj kiuj ekŝatis la eventon kaj ni esperas, ke ili denove revenos. La programo, kiel kutime, estis abunda kaj varia. La ĉeftemon “Francio” oni prezentis dum la inaŭgura tago per interesa forumo, kie la diversaj partoprenantoj esprimis siajn opiniojn kaj spertojn pri tiu lando. Aldone eblis spekti malgrandan ekspozicion de kelkaj francaj produktoj kaj memoraĵoj el mirinda Francio. Dum aliaj okazoj estis prezentitaj bildoj el diversaj regionoj de Francio kaj alloga serio da lumbildoj pri Luarvalaj kasteloj. Ne mankis prezento pri kastelo Gresillon, kiu apartenas al francaj esperantistoj kaj en kiu okazas diversaj Esperanto-eventoj. Ĉar Francio famas pri vinoj kaj fromaĝoj, estis organizita seminario pri francaj fromaĝoj. Cetere kun granda sukceso ni gustumis 15 specojn de ili kun specifa (mal)odoro kaj kuntrinkante vinojn ni gaje amuziĝis. En alia okazo ni eksciis kiel ginsengo efikas al sano kaj ankaŭ biero helpas tiucele. Dum “Posidelki” ni povis gustumi teon kaj iujn specialaĵojn el Rusio. Ankaŭ bongusta estis uzbeka manĝo “Manti”. Dum aŭtoraj horoj niaj verkistoj subskribis siajn librojn al interesuloj kiuj aĉetis ilin. Iuj interesiĝis pri “Ĥoĥloma” pentro-arto, pri batiko, aliaj pri “Sudoku”, magiaj seminarioj, pri gimnastiko kaj simile. Pli seriozajn temojn oni traktis en prelegoj pri lingva egalrajteco, pri renesanco en Italio, pri vivo sur foraj planedoj, pri la metabola sindromo, ĉu Esperanto favorigas multlingvecon kaj aliaj.

La tuttaga ekskurso bone disvolviĝis. Dum la vizito de Strasburgo ni povis admiri ne nur la tipajn kaj bele ornamitajn konstruaĵojn, sed ankaŭ faman kristnaskan foiron.

La vesperaj horoj estis dediĉitaj al kulturaj programeroj kaj nokte ni interbabilis en la “Knajpo” ĉe glaso da biero, vino, koktelo aŭ alia trinkaĵo. En la tradicia dancvespero, la 28-an de decembro, ni dancis kaj ĝuis ĉefe polkon. Dum aliaj vesperoj distris kaj plezurigis nin per kantoj Lena Karpunina, JoMo el Tuluzo, Miĥaelo el Rusio, Solo el Hispanio kaj la grupo Esperanto-Desperado. Ne mankis ŝatata magia vespero kun Trixini. Ĉiuvespere eblis ankaŭ partopreni en societaj ludoj.

Post abunda bufedo, dum la silvestra vespero, ni tostis kaj bonvenigis rusan Novjaron. Per polonezo kaj mazurko-danco estis inaŭgurita la balo. Baldaŭ venis noktaj bondeziroj okaze de Novjaro kaj ĉirkaŭbrakumado kun kisado.

Ne eblas ĉion priskribi detale. Vi devas veni por konvinkiĝi pri agrabla kunestado, pri bona kaj gaja etoso, sekvi interesajn prelegojn, babili kun novaj kaj jam konataj geamikoj. La venonta okazo por vi estos ĉi-jarfine en Mainz. Ne maltrafu tiun ĉi unikan sperton, kie vi povas ne nur distriĝi, sed ankaŭ kleriĝi kaj amikiĝi. Bonvenon al vi ĉiuj! Koran dankon al la organizanto, nia kara HDP kaj liaj kunhelpantoj, kiuj efike laboras por agrabla sukceso de ĉiuj Internaciaj Festivaloj.

Liba Gabalda, La Norville, Francio
- januaro 2007 -


Liba Gabalda
     Liba Gabalda


     
     
     fotis:
      Remy Bouchet (Francio)