23-a IF  Saarbrücken 2006
Fotoalbumo de André Grossmann (Francio)
Interkona Vespero:: salutvortoj de HDP; kantoj de Lena kaj Mikaelo


ludo dum Interkona Vespero forumo: enkonduko al la kadra temo


                         Liba - dum la enkonduko
          gustumado de ginsenga teo


dum la magia vespero
magiisto Trixini, asistas Mukunda el Nepalo


gajaj kantoj dum la koncerto de JoMo


Esperanto Desperado
polonezo inaŭguras la balon


Grazina kaj Rumi Kristin kaj Liba


Tatjana, Maija, Arlette kaj Margarita Tatjana, Jaŝo kaj Heleno


bierseminario kaj -gustumado


                      muzikas Gunnar, kantas Lena
                 Jeong-ok kaj Solo


amuziĝo en Knajpo ...


pliliongiga tago: iama ferproduktejo en najbara Völklingen - kaj kafumado