Liba Gabalda (Francio), en "Magdeburga folio"
januaro / februaro 2005

21-a Internacia Festivalo en Magdeburg
27.12.2004 - 3.1.2005


» TRADICIOJ «

Duan fojon ni havis la plezuron festivali en Magdeburg. Multaj rememoris la unuan agrablan restadon tie antaŭ tri jaroj kaj revenis al tiu iom fora, sed interesa urbo kaj renovigita junulara domo. Al la ĉi-jara evento aliĝis 159 partoprenantoj el 24 landoj. Tamen ne ĉiuj  povis veni pro diversaj kialoj. Samtempe, sed en malsama loko, okazis Internacia Seminario.

Hans-Dieter Platz (HDP) faras ĉion eblan por ke la partoprenantoj bonfartu kaj ĝuu la jarfinan aranĝon. Post vespermanĝo je bonvenigaj vortoj ni tostis per ŝaŭmvino sojle al la tria jardeko de IF kaj al la 20-foja HDP-organizado de la Internaciaj Festivaloj.

La kadra temo - TRADICIOJ - estis amplekse pritraktita kaj ankaŭ oni povis profiti pri aliaj temoj, same interesaj. El abundaj prelegoj ĉiu povis elekti laŭplaĉe. Ne mankis prezentoj pri la pasinta UK en Pekino kaj atentigo pri la venonta en Vilno.  Prelegoj pri litova lingvo, pri kursoinstruado de Esperanto, pri la eŭska lingvo en komparo kun la runa, pri teknikaj klarigoj por komputilistoj, pri universitataj tradicioj en la AIS de San Marino, informo pri komunikadkibernetiko, pri mirakla korea radiko - ginsengo, kies efikojn mi forte aprobas, pri kolesterolo kaj sangopremo.

Atente oni aŭskultis prelegon pri Siberio, pri vojaĝo per siberia trajno al Ĉinio, pri Dagestano, pri fama parko Wörlitz, kiu troviĝas nur 80 kilometrojn de Magdeburg, pri Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET), kaj pri Srilanko dum la plilongiga tago. Krom la Novjara promeno eblis partopreni en aliaj promenadoj tra Magdeburg aŭ kurado ("Norda Kurado") por aktivigi la korpan muskolaron kaj ne laste oni povis serĉi kaŝitan objekton ĉe trezorumado. Aliflanke eblis trankvile sidi apud knajpo ĉe “Posidelki kun Ljuba” kaj aŭskulti ŝiajn rakontetojn pri rusiaj spertoj. Ni interbabilis trinkante teon pretigitan el “samovaro” kaj kantis. Unuafoje dum IF oni spertis kuirkurson pri japana tradicia manĝo “suŝio”, kiu tre bongustis al ĉiuj, kiuj partoprenis en ĝia pretigado kaj al kelkaj bonŝancemuloj venintaj ĝustatempe. Ne mankis alia konata japana tradicio “origamio”, rusa tradicio pentri botelojn kaj memfaritajn ludilojn. Oni eksciis pri tradicioj en la Esperanto-movado, pri revuo “Monato”, kiu  iĝis 25-jaraĝa, pri Magdeburga grupo de Mondcivitanoj, pri famaj kristnaskaj kantoj, pri la rusa Oktobra revolucio, pri tradicioj en Litovio kaj la Jana-festo en Latvio. Vesperoj estis dediĉitaj al kulturaj programeroj. Koncertis Solotronik el Hispanio, Evelina Sokolova el Siberio, Jan kaj Kay Friese el Germanio kaj dum la internacia vespero ni havis okazon admiri diversajn talentulojn el niaj vicoj. Post ĉiu vespera programo ni renkontiĝis en la “Knajpo” por interbabili kaj trinki bieron, vinon ...

Tuj la duan tagon, post distra skeĉa vespero, okazis tradicia dancado, ĉi-foje laŭ latinamerikaj ritmoj kaj surmura projekciado de bildoj por tiu, kiuj deziris inspiriĝi en movoj. Alia okazo por danci estis dum silvestra vespero. Kelkaj paroj inaŭguris kun granda sukceso la balon per prezento de mazurko-danco. Ni dancadis ĝis la 7-a matene!

La tuttaga ekskurso gvidis nin al bela mezepoka urbeto Tangermünde, kie ni bone kaj abunde tagmanĝis kaj agrable promenadis. Ni eĉ havis okazon viziti privatan muzeon. Konklude, sendube denove okazis tre interesa kaj sukcesa Internacia Festivalo.

Ĉu vi ŝatas pasigi kaj kunfesti Novan Jaron en esperanto-etoso? Aliĝu al la 22-a IF ekde nun! Ĝi okazos denove en Trier kaj ni ekskursos tuttage al najbara Luksemburgio.
                                            
Liba Gabalda
     Liba Gabalda


     Francio

     (januaro 2005)
     fotis:
      Dieter Dungert