Raporto de d-ro Amri Wandel, Israelo
en revuo Esperanto, februaro 2002 (n-ro 1144)


18-a Internacia Festivalo en Magdeburg

Ja la dekokan fojon kolektiĝas esperantistoj - plejparte familioj - por pasigi la novjaran semajnon en komuna familieca aranĝo - la Internacia Festivalo (IF). Ĉi jare ĝi okazis en la urbo Magdeburg, sudokcidente de Berlino. Proksimume ducent partoprenantoj el dudek landoj kune amuziĝis, ĝuis prelegojn kaj distran programon. Iom simila formato al tiu de la Universala Kongreso, sed kun komunaj loĝejo kaj manĝoj, celita por mezaĝuloj kaj precipe por familioj: mezaĝuloj kaj junaj infanoj.

La paralela aranĝo por gejunuloj, la Internacia Seminario (IS) okazis ĉi jare en la urbo Rotenburg apud Bremen. Historie, ambaŭ aranĝoj havis komunan originon, kiu antau ĉ. 20 jaroj disiĝis al la du paralelaj aranĝoj laŭ aĝa-generacia divido. Kvankam la kadra programo de ambaŭ aranĝoj havas similajn ele- mentojn kiel prelegoj, tuttaga ekskurso kaj silvestra balo, nature ilia karaktero estas diferenca: en la IF oni pasigas la tempon en prelegoj, ludoj, distraj programoj kaj kompren- eble sociumante en la trinkejo, kiu en la IF- ĵargono nomiĝas "Knajpo". Kvankam similajn programerojn ofertas ankaŭ la IS, granda parto de la IS-anoj plej ofte troviĝas en la dancejo (diskejo, en la IS-ĵargono), trinkejo, aŭ intima kafejo (ĵargone "gufujo", aludante pri ĝiaj noktaj klientoj). Multaj IS-anoj dancas aŭ gufumas la tutan nokton kaj dormas nur inter la maten- kaj tagmanĝo.

Ofte esperantistaj familioj disiĝas dum la jarfina semajno: la gepatroj kaj la junaj infanoj partoprenas en la IF, dum la pli aĝaj infanoj (ekde la aĝo de 15-16) turnas sin al la IS. Kio logas ilin ĉiujare reveni al la IF (aŭ al la IS) ? Partopreninte proksimume dek IF-ojn kaj antaŭe IS-ojn, mi havas la impreson, ke estas unuagrade la socia sperto de amika rondo, la tiel nomata "verda familio". Sperti jarfinan riĉan programon kun bonaj geamikoj kaj konatuloj estas rava sperto, kiun oni ĉiujare sopiras ripeti. La IF havas la aldonan perspektivon de familia aranĝo, kiu provizas taŭgan esperantan medion por la infanoj.

La programo de la IF estis varia kaj abunda (eble tro abunda, ĉar ĉiam okazis kvar ĝis ses programeroj samtempe): oni povis sekvi la kadran temon "Unu Mondo - Kvin Kontinentoj" per prelegoj pri "Tutmondiĝo" kaj pri diversaj landoj kaj mondpartoj: Afriko, Aŭstralio, Brazilo, Dagestano, Israelo, Kroatio, Siberio kaj Venezuelo. Aliaj prelegoj rilatis al Esperanto: instruado de Esperanto, komunikado, Esperanto kaj komputilo, Pasporta Servo kaj la tri generacioj de Esperanto. Pliaj prelegoj tuŝis jenajn temojn: interkultura kompreniĝo, Puŝkin, astronomio kaj la mondo post la 11a de septembro. Oni povis gustumi uzbekan manĝon, praktiki Jumeiho-terapion kaj ekbabili en la portugala, por prepari sin al la venonta UK en Brazilo. La infanoj havis paralelan programon: en la "Ludejo" por la plej junaj, kaj en la "Klubejo" por la iom pli aĝaj (7 - 14 jaraj). En la vesperoj okazis arta kaj distra programoj: magia vespero de Trixini (Germanio), koncerto de Mikaelo Bronŝtejn (Rusio), koncerto de Elena Puĥova (Ĉeĥio / Rusio), kviza vespero kaj kompreneble la ĉiujara kulmino - la silvestra bufedo kaj balo, dum kiu oni ĉiuhore salutis la novjaron laŭ la noktomezo en la diversaj horzonoj de la partoprenantoj: je la 22 h en Rusio, je la 23 h en Litovio kaj Israelo, noktomeze por ĉiuj, je la 1 h en Anglio.

La lasta vespero estis la internacia, kiun sekvis spontanea adiaŭa nokto en la Knajpo - komune trinkante kaj kantante oni deziris revidon post 51 semajnoj en la venonta IF, aŭ ankoraŭ pli frue ie en Esperantujo.

(Amri Wandel, Israelo)


 Amri Wandel (maldekstre) kantante kun Mikaelo Bronŝtejn