Raporto de Mikaelo Bronŝtejn, Rusio
en "REGO" (Rusia E-Gazeto), n-ro 1, januaro 2002


18-a Internacia Festivalo en Magdeburg
27.12.2001 - 3.1.2002

» Unu mondo - kvin kontinentoj «

Ĝuste tiu estis la baza temo de la 18-a Internacia Festivalo (IF), okazinta dum la jarŝanĝo (27.12-03.01) en Magdeburgo, Germanio. Laŭ mi, apenaŭ eblus pli impona prelegantaro por tiu, - juĝu mem, - d-ro Werner Bormann kun la triparta "Tutmondiĝo", d-ro Wim de Smet kun "Afriko kaj afrikanoj", Edmilson Lima Sereĵo kun "Brazilo kaj Fortaleza", Ulrich Brandenburg, Maria Beloŝevic, Liba Gabalda... Kompatu ni la partoprenantojn, kiuj devis elekti inter du-tri saminteresaj prelegoj, okazantaj samtempe.

Do, dank' al sinofera (mi diru sen troigo -dumviva!) laboro de la inspiranto kaj ĉeforganizanto Hans-Dieter Platz, pli konata kiel HDP, jam la dekokan fojon pli ol ducent personoj el dudeko da landoj venis por kune ĝui la prelegaron kaj aliajn distraĵojn, i.a. la Novjaran nokton. Ĉar la lasta kutime estas familia festo, multaj venis tutfamilie. Pli ĝuste - venis por festi en familia rondo, ĉar ĉu ne duono el ili venas al IF jam pli ol dekfoje. Ĉirkaŭ dudek novicoj, venintaj unuafoje, eĉ ricevis klarigan prelegeton pri tradicioj de IF kaj inspirigan koktelon.

Deko da rusianoj invadis ĉi-foje IF-on, aktive partoprenante la programon. Irina Gonĉarova brile prelegis pri propraj spertoj en E-instruado. Abduraĥman Junusov prezentis dagestanan arton. Sveta Brovceva kaj Ira Galicyna ne nur mastregis en la Knajpo (la plej fama trinkejo en Esperantujo), sed ankaŭ prezentis al la publiko utilan lecionon pri kuirado de uzbekaj "Manti". Mi partoprenis per la prelegoj "Jen - Vorkuta" kaj "Vivo kaj poezio de Puŝkin" kaj per kantado vespera. La rusian teamon de IF vi povas vidi en la foto. Mankas nur Elena Puĥova, kiu foriris pli frue, tamen donacis al IF-anoj ravan koncerton.

Ne mankis en la programo de IF ekskursoj - la tuttaga al Wittenberg - urbo de Martin Luther, kaj kelkaj tra Magdeburgo, i.a. la plej interesa laŭ mi al la muzeo de la fama sciencisto Otto von Guericke. Ĉeestis ankaŭ vigla danckurso - ĉiutage po horo, bakkurso, jumejho-terapio.

Kaj venis la Novjara nokt' ! Tiu admirinda Silvestra balo, sinsekva renkontado de la Novaj jaroj - rusa, litova, eŭropa, brita..., mi ne havis jam forton por renkonti la usonan-brazilan, ĉar tro aktive por mia aĝo dancis kaj festenis...

Ĉi tiu IF estis la unua por mi. Sed havante sperton pri similaj alilandaj E-aranĝoj mi kuraĝas nomi la organizon de IF modela kaj preskaŭ perfekta. Pro tiu fakto ne nur mi, sed, versimile, la tuta teamo rusia jam aliĝis al IF-19, okazonta en akvokastelo Borken-Gemen sude de Münster la 27.12.02. - 03.01.03. Laŭ la reguloj de IF rajtas aliĝi la unuan fojon nur la personoj ĝis 55-jara aĝo. Do, ne prokrastigu vian aliĝon!

Post fino de IF du uloj el la rusia teamo ekis prelegajn rondvojaĝojn - mi - al sep urboj de Germanio, A. Junusov - al dekkvin urboj de Francio.

(Mikaelo Bronŝtejn, Tiĥvin, Rusio)


parto de la rusaj partoprenantoj, dekstre Mikaelo